transparent
PACLÍK LOGO
trans
PACLÍK s.r.o.
VELKOOBCHOD ŽELEZÁŘSTVÍ a DROBNÉ STAVEBNÍ MECHANIZACE
DUBENEC 191, PSČ: 544 55. u Dvora Králové nad Labem
Telefon odbyt:  499 394 324 Telefon / fax: 499 694 430
E-mail: paclik@paclik.cz  Web site: www.paclik.cz

 

Transparent  Oznámení společnosti Paclík, s.r.o.

Společnost Paclík s.r.o. oznamuje, že k 1.6.2013 uvedla do provozu dokončený projekt „Obnova areálu bývalé fary Dubenec č.p.1“ na který čerpala dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (www.rada-severovychod.cz).

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Název podpořeného projektu: „Obnova areálu bývalé fary Dubenec č.p.1“
Registrační číslo projektu: CZ.1.13/3.1.00/14.00791

Kolaudační souhlas vydán 30.4.2013 pod  Č. j . : VÚP/15280- 2013/190 1- 2013/mr k

Bližší informace o dokončeném projektu na: www.penzionnafare.cz

 

Všem zůčastněným tímto děkujeme za spolupráci a podporu při realizaci projektu.
 

Dubenec 9.6.2013

  

Milan Paclík, jednatel společnosti

 

 

 

  

 


Dne: 24.6.2019 11:18:44 : Stránka byla vytištěna z webu www.paclik.cz a je platná k uvedenému datumu. Aktuálně na webu.